RIVIERENBUURT
 
info@derivierenbuurt.nl

Werkgroep OvondeAnders tegen plan Brailleweg/Hoornsediep

Aanpak Ring Zuid heeft een nieuw ontwerp gepresenteerd voor een verkeersplein Brailleweg nabij het Julianaplein. Het betreft een zogeheten ovonde: een langwerpige rotonde, die met name is bedoeld om de doorstroming van het autoverkeer van en naar het toekomstige Julianaplein te bevorderen. Dit ontwerp is een aanpassing voor de eerder geplande afwikkeling van het autoverkeer en zorgt er onder andere voor dat de weg dichter bij de Julianaflat aan het Hoornsediep komt te liggen. Meer informatie hierover staat hier.

Als buurt vinden we het een zeer slecht plan dat voetgangers en fietsers in de toekomst gelijkvloers moeten kruisen met het autoverkeer alhier (Hoornsediep, Brailleweg, Emmaviaduct). Mede omdat deze fietsroute voor de hele stad, de Rivierenbuurt en de Grunobuurt onderdeel van een belangrijke oost-westverbinding is. Veel scholieren en andere fietsers maken hier dagelijks gebruik van. Het is dé aansluiting op de Muntingbrug vanuit de Rivierenbuurt.

Bewoner Maarten Krommendijk heeft daarom het initiatief genomen om een werkgroep op te richten om het huidige plan voor deze ovonde dusdanig te laten aanpassen zodat er een nieuwe tunnel komt, op de plaats van de nu gesloopte fietstunnel (die in de volksmond ‘Walvistunnel’ of ‘Amaliatunnel’ werd genoemd).

Inmiddels (mei 2023) heeft de werkgroep gesproken met de verkeerswethouder. Deze heeft aangegeven dat er op niet al te lange termijn weer een tunnel zal komen. Het College wil nu echter graag dat de aannemerscombinatie Heerepoort eerst de hele opdracht rond Aanpak Ring Zuid afrondt. Dus nu liever niets meer veranderen. Voorlopig gaat de werkgroep daarin mee, maar dan wel heel kritisch. Zo moet er nog een vergunning komen voor de Ovonde en die aanvraag zal heel goed worden bekeken.

De bewonersorganisatie Rivierenbuurt ondersteunt OvondeAnders. Heb je belangstelling om hierin mee te doen of er eens samen over te praten? Stuur dan een mail met gegevens naar OvondeAnders@derivierenbuurt.nl. Dan wordt er spoedig contact met je opgenomen.