RIVIERENBUURT
 
info@derivierenbuurt.nl

Bewonersorganisatie

De bewonersorganisatie (tot 2022 de buurtvereniging) maakt zich hard voor de Rivierenbuurt. Dit doet zij onder andere door contact te onderhouden met de gemeente en andere partijen over zaken die van belang zijn voor onze buurt.

De bewonersorganisatie is een vereniging waarvan alle bewoners van de Rivierenbuurt gratis lid kunnen worden. De vereniging telt ongeveer 130 leden en heeft een eigen bestuur. Daarnaast zijn er werkgroepen actief die zich met specifieke thema's bezig houden. Deze zijn te vinden in het menu onder 'Actief worden'.

Jaarlijks wordt er minimaal 1 keer een algemene ledenvergadering georganiseerd voor de leden.

De bewonersorganisatie is in 1997 opgericht als Buurtvereniging De Rivierenbuurt. Sinds 2022 is de statutaire naam Bewonersorganisatie Rivierenbuurt Groningen. De statuten zijn te vinden onder de documenten voor de leden.

De communicatie van de bewonersorganisatie verloopt via de buurtkrant, eventuele tussentijdse nieuwsbrieven en via de website. 

De contactgegevens van de bewonersorganisatie zijn:

Merwedestraat 54-003
9725 KE Groningen
KvK 40026846
Rekeningnummer NL53INGB007215769