RIVIERENBUURT
 
info@derivierenbuurt.nl

Gemeente Groningen

Hieronder staan een aantal links naar de website van de gemeente. Waar van toepassing wordt ook verwezen naar websites van projectorganisaties. Mis je een link, meldt het dan via het emailadres.

Wil je op de hoogte blijven van wat de gemeente zoal doet in onze wijk en omliggende wijken? Abonneer je dan hier op de wekelijkse nieuwsbrief voor 'Zuid'.

Melden overlast

Losliggende stoeptegels, hoog onkruid, fietswrakken, volle ondergrondse afvalcontainers en andere overlast kan gemeld worden bij de gemeente via gemeente.groningen.nl/melding-schadevuil-in-uw-buurt (of zoek op ‘melden groningen’). 

Het meldingenformulier zelf staat hier. Als je regelmatig iets meldt of een foto mee wil sturen kan je deze link het beste opslaan in je telefoon. Op deze pagina staat hoe je dit kan instellen.
Op de bijbehorende meldingenkaart kan je zien of er recent al een eerdere melding over hetzelfde probleem is aangemaakt. In het kader van de privacy is alleen zichtbaar over welk type melding het gaat (‘Fiets’, ‘Onkruid’ etc.). Linksboven op de kaart kan je je adres invullen om hier direct naar toe te gaan.

Voor fietsoverlast geldt dat we als wijk binnen het gebied binnen de ringweg vallen. Hiervoor geldt dat fietsen maximaal 28 dagen mogen blijven staan. Na die tijd mag de fiets door de gemeente worden gestickerd en wordt vervolgens na een week verwijderd. In het algemeen geldt dat fietsen die vaststaan aan een (niet daarvoor bedoeld) hekwerk, paal, brugleuning of boom in principe altijd worden weggehaald.
Heb je het idee dat er sprake is van een ‘weesfiets’? Meldt dit dan net als fietswrakken bij de gemeente via het meldingenformulier. De regels voor fietsen staan op de website.

Overlast van personen kan tijdens kantooruren gemeld worden bij de gemeente via het algemene telefoonnummer (14050 of 050-5875885) of bij ernstig overlast via de politie (0900 8844, of 112 bij spoed). Onze wijkagent staat op politie.nl.

Ergernissen, conflicten, ruzies met je buren? Als je er met de buren zelf niet uitkomt, kan Buurtbemiddeling helpen om een oplossing te vinden. Kijk voor meer informatie op de website van Buurtbemiddeling Groningen

Stimulering groen

De gemeente heeft geld beschikbaar voor het versterken van het groen in de stad. Onderstaand en aantal links naar gemeentelijke mogelijkheden.

Jaarlijks doet de gemeente ook mee aan de landelijke actie 'NK tegelwippen'. De gemeente stelt daarvoor ook een 'tegeltaxi' beschikbaar waarmee tegels uit je tuin kunnen worden opgehaald. Kijk daarvoor op de website van de gemeente.

In het voorjaar is er jaarlijks een actie om een regenton met korting aan te schaffen via de website duurzaamgroningen.nl.

Beleidsdocumenten

De gemeente heeft een aantal beleidstukken opgesteld waarin zaken staan die ook de Rivierenbuurt raken, nu of in de toekomst.

Projecten

 Hieronder staan een aantal links naar ontwikkelingen die het aanzien van onze buurt de komende jaren sterk gaan veranderen. 

Stationsgebied

Ring Zuid