RIVIERENBUURT
 
info@derivierenbuurt.nl

Adverteren in de Rivierenbuurtkrant?

Dat kan! De Rivierenbuurtkrant verschijnt vier keer per jaar en wordt huis-aan-huis bezorgd in de hele Rivierenbuurt. We hebben een oplage van 2.900 exemplaren. De buurtkrant heeft een bijzonder formaat: 17 x 24 cm en wordt gedrukt in full colour. De advertenties worden verzorgd door drukkerij MarneVeenstra.

Aanlevering en betaling

Onderstaand de voorwaarden:

  • De advertentie dient aangeleverd te worden in een jpg- of pdfbestand in een zo hoog mogelijke resolutie: deze dient minimaal 300 dpi te zijn.
  • Denkt u om de uiterste aanleverdatum. Deze kunt u vinden op deze pagina. De bezorgingsdata kunt u hier vinden.
  • Wij verzoeken u om te betalen binnen twee weken na publicatie van uw advertentie.
  • Neem voor meer informatie of plaatsing van uw advertentie contact op met MarneVeenstra via  magazine@marneveenstra.nl
  • Aanlevering van kopij voor de buurtkrant kan via het algemene emailadres buurtkrant@derivierenbuurt.nl.

Advertentiekosten
In onderstaand document vindt u de huidige advertentiekosten voor onze buurtkrant: