RIVIERENBUURT
 
info@derivierenbuurt.nl

Bestuur van de bewonersorganisatie

De bewonersorganisatie is er voor alle bewoners van de Rivierenbuurt. Het bestuur wil de bewoners graag steunen met wat zij voor de wijk of hun eigen straat (willen) doen of delen. Organiseren, krachten bundelen en de samenwerking opzoeken. Het bestuur wil door contacten te onderhouden met de gemeente, MFC de Stroming, Stichting WIJ, de scholen en de organisaties in de buurt, ideeën, initiatieven en activiteiten van en voor bewoners zo goed mogelijk steunen. 

Naast de bestaande grote onderwerpen, de klankbordgroep stationsgebied, de herinrichting van de ring en de lopende projecten rond groen, barsten we van de nieuwe ideeën en energie! Dus wil je een activiteit organiseren/meehelpen, iets delen in de buurtkrant? Elke rol groot of klein, samen kunnen we er iets moois van maken. Laat weten wat jij wil doen of betekenen voor de buurt op info@derivierenbuurt.nl!

Het bestuur wordt gekozen door de leden van de bewonersorganisatie tijdens een van de twee jaarlijkse algemene ledenvergaderingen, waarbij ook niet-leden welkom zijn. Om bestuurslid te worden dien je ook lid te zijn (of te worden) van de vereniging.

Bestuursleden

Het bestuur van de bewonersorganisatie bestaat uit de onderstaande leden. Momenteel is er een vacature voor de functie van secretaris. Geïnteresseerd? Of wil je gewoon eens meekijken bij een van onze vergaderingen? Geef je dan op via bovengenoemd emailadres!

Lid

Portefeuille

Renée Blauw

 • voorzitter
 • externe contacten
 • Bewaken voortgang uitvoering gemaakte afspraken

Maarten Krommendijk

 • algemeen bestuurslid
 • agenda bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen
 • beheer mailbox (doorsturen en archivering)

Jaap Sluiman

 • penningmeester (kasbeheer, financiële administratie)
 • ledenadministratie

Paul Monninkhof

 • algemeen bestuurslid
 • contactpersoon stationsgebied
 • financiële beleidsstukken (jaarstukken, begroting, subsidie)
 • agenda en verslag werkgroep leefbaarheid.
 • verslag van de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergaderingen
 • jaarlijkse bestuursverslagen.
 • stukken plaatsen website
 • activiteiten

Arend Sikkema

 • algemeen bestuurslid
 • groen
 • beheer website

Judith Smit (aspirant lid)

 • algemeen bestuurslid

 

Het bestuur stelt zich voor

Renée Blaauw

Al meer dan 50 jaar beweeg ik mij door de Rivierenbuurt naar school, huis en werk. Mijn kinderen zijn er opgegroeid. Een vertrouwde omgeving met vooral mooie herinneringen. Mijn hart ligt in de wijk- en buurtaanpak waar bewoners gezien en gehoord worden. In mijn rol in het bestuur richt ik me dan ook vooral op het contact met de wijkagent, gemeente en overige instanties. Heb je hulp nodig in het contact met de gemeente over iets in de wijk of is er een terugkerend probleem (bv overlast) en heb je daar hulp bij nodig? Laat het me weten en we gaan kijken hoe we je kunnen helpen. Ik wil graag mijn enthousiasme en ervaring inbrengen om samen met bewoners te werken aan een leefbare Rivierenbuurt, een buurt in ontwikkeling!

Jaap Sluiman

Ik ben geboren in de Davidstraat en ben sinds 2009 teruggekeerd in de Rivierenbuurt op het moment dat er juist een zomerfeest gaande was. Verrast dat zoiets nog bestond en dat er buurtbewoners waren die dit organiseerden en mogelijk maakten. Toen Henk Harmsma mij vroeg of ik lid wilde worden van het bestuur, heb ik spontaan ja gezegd. Ik wil graag mee denken over de toekomst van de mooie buurt en iets te kunnen betekenen voor zijn bewoners. In het bestuur buig ik me vooral over de financiële en leden administratie. Daarnaast spring ik bij waar ik kan helpen of meedenken voor activiteiten of grote projecten.

Paul Monninkhof

Voor mijn werk ben ik 30 jaar geleden naar Groningen verhuisd en sinds 2018 woon ik nu met veel plezier in de Rivierenbuurt. Ik ben benieuwd hoe o.a. de plannen voor het stationsgebied en de verduurzamingsacties uit gaan pakken en ik wil daarover meedenken. Daarnaast en naast het maken van de financiële beleidsstukken, richt ik me vooral op het organiseren van activiteiten, zoals de milieustraten en het Winter/Zomerfeest. Heb je ook een idee over een activiteit? Laat het me weten en wellicht kunnen we die samen organiseren om de wijk nóg gezelliger te maken!

Arend Sikkema

Hoewel ik geen échte Stadjer ben, voel ik mij wel verbonden met deze prachtige stad. In 2012 ben ik vanaf het Groninger plattenland verhuisd naar de Davidstraat en sinds 2019 beschouw ik de Fongersplaats als mijn thuisbasis. Ik richt mij vooral op het groen in de buurt en hou mij daarnaast bezig met de website. Dus als je nog leuke ideeën hebt voor het Groen kun je ook bij mij terecht! Daarnaast ben ik als planoloog ook volop geïnteresseerd in de ontwikkeling van het stationsgebied en de Ring Zuid en zal ik daar ook over meedenken.