RIVIERENBUURT
 
info@derivierenbuurt.nl

Groen in de buurt

Groen zorgt voor een mooiere omgeving om in te wonen, werken en recreëren en draagt bij aan onze gezondheid: groen zuivert de lucht, zorgt voor minder geluidsoverlast, koelt in de hete zomers, helpt tegen stress en depressie en zorgt voor een beter herstel bij ziekte. Groen is dus van levensbelang. Zowel voor mens als dier. De buurtvereniging maakt zich daarom sterk voor een groene en biodiverse buurt.

De Rivierenbuurt heeft een eigen buurtpark: het Dinkelpark met bijbehorende Dinkelvijver. Het Dinkelpark ligt in het zuidoosten van de buurt en  vormt samen met het Fongerspad en de Zuiderbegraafplaats de groene long van de buurt. Andere stukken groen liggen rond de Widar Vrije School, rond de Fongersplaats, langs de Rivierenhof en op diverse andere plekken in de buurt. Direct ten zuidoosten van de buurt ligt het Sterrebos en in de toekomst het Zuiderplantsoen.

In de Rivierenbuurt wonen veel dieren en planten. In het zuiden van de buurt huizen bijvoorbeeld aan aantal soorten vleermuizen, die op verschillende plekken in de buurt foerageren. Ook zangvogels, egels, steenmarters, eekhoorns en andere soorten kunnen worden gezien in onze buurt. Langs het Fongerspad groeien verschillende plantensoorten zoals bosanemoon, winterakoniet, groot glaskruid en groene ossentong. In het Dinkelpark zijn verschillende bollenvelden aangelegd, die het park in het voorjaar een kleurrijke uitstraling geven. De bloesem van de bomen langs de Rivierenhof geven het voorjaar een roze gloed.

Ontwikkelingen

Gebiedsconcept Spoorkwartier: Toekomstige groene verbindingen tussen station en Zuiderplantsoen door de Rivierenbuurt (Specht architectuur en stedenbouw, 2021)Gebiedsconcept Spoorkwartier: Toekomstige groene verbindingen tussen station en Zuiderplantsoen door de Rivierenbuurt (Specht architectuur en stedenbouw, 2021)

De Rivierenbuurt heeft te maken met twee grote projecten: 

  • In het noorden van de buurt wordt het terrein ten zuiden van het station en ten noorden van de Parkweg herontwikkeld. Hier komen een nieuwe zuidelijke stationsingang, een nieuw busstation en het Spoorkwartier. Het Spoorkwartier moet een groene buurt worden. Ook is ter plaatse van de nieuwe bustunnel (ter plaatse van het vroegere PTT-gebouw) een nieuw parkje voorzien, De gemeente wil de nieuwe zuidelijke stationsingang goed laten aansluiten op het Stadspark  en het Sterrenbos/toekomstige Zuiderplantsoen
  • Ten zuiden van de buurt wordt gewerkt aan de ombouw van de Zuidelijke Ringweg, waarvoor ter plaatse van het Sterrenbos bovenop de autotunnel ter plaatse drie groene 'deksels' moeten komen, die het in de jaren 1960 gescheiden Sterrenbos weer met elkaar moeten verbinden.

De gemeente wil deze groene structuren met elkaar verbinden door middel van 'groene lopers': de straten tussen het station en het Zuiderplantsoen moeten een groene uitstraling krijgen.  De buurtvereniging maakt zich hard voor deze verbindingen via het Dinkelpark en voor de verdere vergroening van onze buurt.

Meedenken?

Als bewoner of eigenaar weet jij het beste wat er in jouw buurt groener of mooier kan. Misschien heb je ook goede ideeën over hoe onze buurt als geheel mooier zou kunnen. Meld je ideeën aan of geef jezelf op via ons emailadres en denk mee over de toekomst van onze buurt.