Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
riviernieuw.png

Buurtvergadering op donderdag 18 oktober

De halfjaarlijkse buurtvergadering is deze keer op donderdag 18 oktober om 19:30 in MFC De Stroming, Merwedestraat 54.

Met deze keer een volle agenda, onder andere is aanwezig omgevingsmanager Bert Kramer, die vertelt over de Zuidelijke Ringweg, de buurtagent over ontwikkelingen in de buurt en wethouder Roeland van der Schaaf legt het beleid van de gemeente over jongerenhuisvesting uit en beantwoordt vragen uit de zaal!

 

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING DE RIVIERENBUURT

Datum         donderdag 18 oktober 2018
Locatie        MFC De Stroming
Aanvang     19.30 uur
Sluiting       22.00 uur

 1. Opening door de voorzitter.

 2. Combinatie Herepoort over de zuidelijke ringweg.
  Aanwezig: Bert Kramer, omgevingsmanager van de Combinatie en iemand van de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid.
  19.30 – 20.10 uur.

 3. De wijkagent aan het woord.
  20.10 – 20.25 uur.

Gelegenheid om koffie of thee te halen bij de balie: 20.25 – 20.30

 

 1. 4.Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) over nieuwe ontwikkelingen rond de jongerenhuisvesting.
  20.30 – 21.10 uur.

 1. Toelichting Verkeersadvies groep op het verkeersplan vrije school.
  21.10 – 21.25 uur.

 2. Verslag laatste ledenvergadering (opgenomen in de meest recente buurtkrant).

 3. Begroting 2019.

 4. Mededelingen van het bestuur, o.a.
  a. wie denkt mee over alternatieven voor het gas in de Rivierenbuurt (zie artikel Grunniger Power in de buurtkrant)?
  b. het perspectief van onze buurtkrant.
  c. vacatures bestuur.
  d…….

10.Afscheid bestuurslid.

11.Sluiting, rond de klok van 10.

Alle wijkbewoners kunnen gratis lid worden van de buurtvereniging. Aanmelden kan via de contactgegevens die elders in deze buurtkrant zijn vermeld. Maar het kan ook door het invullen van de presentielijst bij de komende ledenvergadering.

Nieuwsarchief