Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
riviernieuw.png

Buurtvergadering woensdag 28 maart

Woensdag 28 maart houden we als buurtvereniging weer een buurtvergadering, waarin al onze leden welkom zijn.
We leggen verantwoording af over het gevoerde beleid en nemen afscheid van twee bestuursleden. Paul van den Bosch, van Groningen Spoorzone, praat ons bij over de ontwikkelingen in het Stationsgebied.
De vast te stellen notulen van de buurtvergadering van oktober zijn hier na te lezen.
Vanaf 20:00 in MFC De Stroming, Merwedestraat 54.

Hieronder de (voorlopige) agenda

Datum: 28 maart 2018
Locatie: MFC De Stroming
Aanvang: 20.00 uur

1. Welkom bij de Buurtvergadering van de Rivierenbuurt

Voor nieuwe buurtbewoners en buurtbewoners die al langer in de Rivierenbuurt wonen.

2. Waar gaan we het vanavond over hebben 

Mededelingen en vaststelling agenda.

3. Wat hebben we de vorige keer besproken

Het verslag van de vorige Buurtvergadering (oktober 2017).

Zie buurtkrant of de website. Tip: neem de buurtkrant mee voor een geprinte versie

4. De financiële huishouding van de Buurtvereniging

De penningmeester aan het woord over de financiën

Kascommissie

5. Spoorzone

Paul van den Bosch, communicatieadviseur Groningen Spoorzone over wat de nabije toekomst voor de Rivierenbuurt in petto heeft.

6. De buurtagent aan het woord

... over de gebeurtenissen in onze wijk.

Pauze

7. Bestuursleden

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Twee bestuursleden nemen afscheid.

8. Ontwikkelingen in de wijk

Stand van zaken van overige projecten in en rond de Rivierenbuurt (o.a. Ringweg Zuid)

9. De rondvraag

De buurtvergadering sluit formeel met de mogelijk om nog een laatste onderwerp aan de orde te brengen. Na afloop is er de mogelijkheid om nog even na te praten onder het genot van een drankje.

In verband met het milieu en de kosten heeft het bestuur besloten om geen geprinte verslagen en agenda meer tijdens de vergadering uit te delen. Neem de buurtkrant mee naar de vergadering!

Nieuwsarchief