Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
riviernieuw.png

Woensdag 22 maart - buurtvergadering

De halfjaarlijkse buurtvergadering, toegankelijk voor alle buurtbewoners

 

Agenda Buurtvergadering

Datum: 22 maart 2017

Locatie: MFC De Stroming

Aanvang: 20.00 uur

1.Welkom bij de Buurtvergadering van de Rivierenbuurt

Voor nieuwe buurtbewoners en buurtbewoners die al langer in de Rivierenbuurt wonen.

2.Waar gaan we het vanavond over hebben

Mededelingen en vaststelling agenda.

3. Wat hebben we de vorige keer besproken

Het verslag van de vorige Buurtvergadering (oktober 2016).

Zie buurtkrant of de website. Tip: neem de buurtkrant mee voor een geprinte versie

4. De financiële huishouding van de Buurtvereniging

De penningmeester aan het woord over de financiën

Kascommissie

5. De buurtagent(en) aan het woord

... over de gebeurtenissen in onze wijk

Pauze

6. Resultaten onderzoeksproject van WIJS in de Rivierenbuurt

Er is een onderzoek gedaan door studenten naar overlast in de Rivierenbuurt – vanavond presenteren de onderzoekers de resultaten en mogelijke oplossingen.

7. Ontwikkelingen in de wijk

Stand van zaken van projecten in en rond de Rivierenbuurt

8. De rondvraag

De buurtvergadering sluit formeel met de mogelijk om nog een laatste onderwerp aan de orde te brengen. Na afloop is er de mogelijkheid om nog even na te praten onder het genot van een drankje.

In verband met het milieu en de kosten heeft het bestuur besloten om geen geprinte verslagen en agenda meer tijdens de vergadering uit te delen. Neem de buurtkrant mee naar de vergadering!

Nieuwsarchief