Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
riviernieuw.png

Nieuws uit het voormalig Talmahuis

In het voormalig Talmahuis worden een aantal activiteiten georganiseerd door verschillende partijen.

Er is een fysiotherapeut gevestigd, een pedicure, beschermde woonvormen van Lentis, een Multi Functioneel Centrum de Stroming en Zinn heeft er een kantoor ten behoeve van de Thuiszorg en een buurthuiskamer waar activiteiten voor Zinn pashouders worden georganiseerd.

Zinn heeft besloten per 1 januari haar activiteiten in de Rivierenbuurt te staken. Thuiszorg blijft gewoon bestaan, maar de buurthuiskamer wordt opgeheven. MFC de Stroming heeft zich bereid verklaard ruimte te willen bieden aan mensen uit de buurt die de activiteiten van de buurthuiskamer willen voortzetten. Dit betekent wel dat deze activiteiten voor alle bewoners openstaan en niet alleen voor Zinn-pashouders. Ook de vrijwilligers van Zinn kunnen een plek krijgen in de Stroming waar zij hun werk kunnen voortzetten.

Nieuwsarchief