Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
riviernieuw.png

Informatie-avond busbaan Zaanstraat woensdag 7 mei

De Gemeente Groningen houdt op woensdag 7 mei van 19.30 uur tot 21.00 aan het Gedempte Zuiderdiep 98 een informatiebijeenkomst over de HOV-as West 3e fase. Er wordt met name ingegaan op de gevolgen van de (tijdelijke) busbaan langs het Emmaviaduct en Zaanstraat.

Hieronder de officiële uitnodiging:

Geachte heer, mevrouw,

Graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst over de HOV-as West 3e fase. Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 7 mei van 19.30 uur tot 21.00 uur bij de gemeente Groningen aan het Gedempte Zuiderdiep 98.

Zoals u wellicht weet is de HOV-as West de busverbinding tussen het Transferium Hoogkerk en het Hoofdstation.  Het laatste deel van het tracé moet nog worden aangelegd. Dit deel loopt vanaf de Paterswoldseweg parallel aan het spoor over het Noord-Willemskanaal en gaat onder het Emmaviaduct door. In de toekomst zal het tracé direct aantakken aan de Zuidkant van het Hoofdstation. Tot die tijd takt het tracé met een tijdelijke weg aan op de oostzijde van het Emmaviaduct.

Deze tijdelijke weg heeft tot vragen en reacties geleid bij bewoners van de Parkweg en de Zaanstraat O.Z. Het meest geuit is de angst dat de geluidbelasting meer zal worden dan nu het geval is.
Tijdens deze informatiebijeenkomst willen wij u hierover nader informeren. Projectmanager Theo Zaal en een milieudeskundige van de gemeente zullen aanwezig zijn om het één en ander toe te lichten en er zal ruime mogelijkheid zijn voor het stellen van vragen.

Wij hopen u op deze avond te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester van Groningen,
namens deze, concerndirecteur Groningen,
namens deze,

T.P. Zaal ,
Senior Projectmanager

Nieuwsarchief