Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
riviernieuw.png

Christelijke Woningstichting Patrimonium viert 100 jarig bestaan

Op 9 maart 2014 bestaat Patrimonium 100 jaar. Om dat te vieren organiseert de woningstichting een aantal evenementen. Zo is er op 12 maart voor de stakeholders een mini-symposium met als titel ‘Wat is de houdbaarheidsdatum van woningcorporaties?’ Tijdens deze gelegenheid wordt ook het boek ‘100 jaar thuis’ gepresenteerd. De huurders hebben mogen kiezen tussen een feest in de Martiniplaza of de ontvangst van het boek. De (gepensioneerde) medewerkers vieren het eeuwfeest met een etentje.

Ontstaan en bestaan woningstichting
Het huidige Patrimonium is ontstaan op initiatief van de in 1879 opgerichte Groningse afdeling van het Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium. Het verbond hield zich bezig met de ‘geestelijke en stoffelijke opheffing’ van de Groningse christelijke werklieden. Op 9 maart 1914 werd er in Groningen een officiële afdeling ‘woningbouw’ opgericht.

De afgelopen eeuw heeft de woningstichting zich, vanuit haar christelijke identiteit, steeds ingezet voor goede en betaalbare woningen, met daarbij nadrukkelijk aandacht voor de leefomgeving en de huisvesting van ouderen. Inmiddels heeft de woningstichting meer dan 6700 woningen in de stad Groningen.

Mini-symposium
Spreker op het mini-symposium is dr. Wouter Beekers van het wetenschappelijk instituut van de CU. Het panel bestaat uit Roeland van der Schaaf, wethouder gemeente Groningen, Elzo Edens, algemeen directeur Leger des Heils Noord, Margriet Hommes - Medendorp, raad van bestuur Zorggroep Groningen en Auke de Vries, directeur-bestuurder van Christelijke Woningstichting Patrimonium.

100 jaar thuis
Stadshistoricus Beno Hofman is samen met Kirsten Otten in de geschiedenis van Patrimonium gedoken. Het resultaat is een boek over verleden én heden, over vastgoed én mensen. De voorzitter van de raad van commissarissen, Erik de Haas, zal het eerste exemplaar overhandigen aan wethouder Van der Schaaf.

Nieuwsarchief