Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
riviernieuw.png

Zuidelijke Ring: van de Regen in de Drup!

Buurtvereniging De Rivierenbuurt informeert dinsdag 16 oktober vanaf 20.uur in de Puddingfabriek haar bewoners over het project Zuidelijke Ring. De ontwikkelingen van de afgelopen weken, waaruit gebleken is dat er vanuit de projectorganisatie heel traag en pas via de rechter belangrijke informatie is verstrekt aan belanghebbenden, geven daar aanleiding toe. Vanuit de Stichting Leefomgeving Zuidelijke Ringweg Groningen en bewoners van de omliggende wijken zijn gesprekken geweest met raadsfracties. Daaruit blijkt keer op keer dat ook de raadsleden onaangenaam verrast zijn over de verkeersprognoses als gevolg van het voorkeursalternatief Zuidelijke Ring dat momenteel wordt uitgewerkt. De omliggende wijken worden de dupe van het verkeer dat niet meer gebruik kan maken van de Zuidelijke Ring en zich een weg door de woonwijken gaat zoeken. Groningen staat al nummer 1 in de landelijke lijst van spitsfiles. Dat wordt dus alleen maar erger!
Buurtvereniging De Rivierenbuurt probeert al jaren de discussie over de - naar haar mening - onjuiste traject keuze van de nieuwe Zuidelijke Ring op de politieke agenda te krijgen. De probleemstelling van de verkeers- en mobiliteitsproblematiek van de stad Groningen is onvoldoende voor het voetlicht gekomen en er is te snel in conclusies gesprongen. De verkeersprognoses zijn daar nu het tastbare resultaat van!

Nieuwsarchief