Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
riviernieuw.png

E-mail aan stuurgroep Aanpak Ring Zuid

Onderstaande e-mail is verstuurd naar de stuurgroep Aanpak Ring Zuid om ons ongenoegen te uiten over de uitzonderlijke late uitnodiging voor de informatiebijeenkomst op 4 juli, deze werd pas op 2 juli bij de omwonenden bezorgd!

 


 

Geachte Stuurgroep,

Hartelijk dank voor uw uitnodiging voor de bijeenkomst op woensdag 4 juli.

Het moet ons, als buurtvereniging, wel van het hart dat deze uitnodiging veel te laat bij de betrokkenen op de mat komt te liggen!

Uit persberichten moeten wij vernemen, dat het er voor de Maaslaan (vanaf nu: Maasbaan) niet beter op wordt. De nieuwste verwachtingen zijn alleen maar erger geworden, 11.000 auto’s per dag!!! (…“We halen niet op alle punten een tien”….) Alstublieft, zeg!

We begrijpen dat u door de persberichten gedwongen bent om zo snel mogelijk de omwonenden van de Maasbaan te informeren.

Door op zo korte termijn een uitnodiging te sturen, biedt u niet iedereen de gelegenheid om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. U kunt niet verwachten, dat men zijn/haar afspraken maar op het allerlaatste kan verplaatsen om bij deze bijeenkomst te zijn.

Ook de agenda’s van onze bestuursleden zijn al vol voor 4 juli. Wij gaan kijken of het een van ons nog gaat lukken om afspraken te verschuiven.

Indien u oprecht terugkoppeling wilt van zoveel mogelijk betrokkenen, verdienen wij als buurtbewoners een fatsoenlijke benadering en daarbij hoort tijdig informeren over bijeenkomsten.

Tijdens ons buurtfeest op zaterdag 7 juli verwachten wij veel buurtbewoners met vragen over de ZR. Wij zullen ze dan doorverwijzen naar de onbemande marktkraam van Aanpak Zuidelijke Ring.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Buurtvereniging De Rivierenbuurt

Nieuwsarchief