Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
riviernieuw.png

Agenda buurtvergadering

De agenda van de buurtvergadering van 27 april:
 

1.  Welkom bij de Buurtvergadering van de Rivierenbuurt

Voor nieuwe buurtbewoners en buurtbewoners die al langer in de Rivierenbuurt wonen.

2.  Waar gaan we het vanavond over hebben  

Mededelingen en vaststelling agenda.

3. Wat hebben we de vorige keer besproken

Het verslag van de vorige Buurtvergadering (25 oktober 2011).

Zie buurtkrant of de website. Tip: neem de buurtkrant mee voor een geprinte versie

4. De financiele huishouding van de Buurtvereniging

De penningjuf doet verslag van het afgelopen jaar

5. Ontwikkelingen in de buurt, waaronder

* De Zuidelijke Ringweg / Maaslaan

* Het Stationsgebied

* De Riolering in de Rivierenbuurt

Pauze: De koffie van deze avond wordt u aangeboden door de Puddingfabriek

6.  Het burgerinitiatief

De buurtvereniging onderzoekt de mogelijkheid om een burgerinitiatief te starten met als onderwerp het gebrek aan visie van de gemeente Groningen op onderwerpen zoals mobiliteit en stedelijke ontwikkeling waardoor de onderlinge samenhang en prioritering van grote projecten ontbreekt. Wij vinden dat de bewoners van de stad in het algemeen en de bewoners van onze buurt in het bijzonder daar de dupe van worden. Tijdens de Buurtvergadering zal een concept-voorstel worden gepresenteerd en worden de aanwezigen uitgenodigd voor reactie en discussie. In de buurtkrant is achtergrond informatie hierover te vinden.

7. Straatvertegenwoordiging en lidmaatschap

Hoe staat het met de straatvertegenwoordiging? Wij kunnen nog versterking gebruiken voor de Achterweg, Aduarderstraat, Barestraat, Davindstraat, Fongersplaats, Geulstraat, Hoornsediep, Lauwersstraat, Lekstraak, Maaslaan, Merwedestraat, Rijnstraat, Rivierenhof, Viaductstraat en Zaanstraat.

8. De rondvraag

De buurtvergadering sluit formeel met de mogelijk om nog een laatste onderwerp aan de orde te brengen. Na afloop wordt is er de mogelijkheid om nog even na te praten onder het genot van een drankje en een nootje.

In verband met het milieu en de kosten heeft het bestuur besloten om geen geprinte verslagen en agenda meer tijdens de vergadering uit te delen. Neem de buurkrant mee naar de vergadering!

 

Nieuwsarchief