RIVIERENBUURT
 
info@derivierenbuurt.nl

Voor de leden

Op deze pagina worden stukken geplaatst die voor leden van de buurtvereniging van belang kunnen zijn.

Begroting buurtvereniging Rivierenbuurt 2021.
Begroting buurtvereniging Rivierenbuurt 2021.pdf (419.61KB)
Begroting buurtvereniging Rivierenbuurt 2021.
Begroting buurtvereniging Rivierenbuurt 2021.pdf (419.61KB)
Baten en Lasten 2020
De Rivierenbuurt - Baten en Lasten 2020.pdf (414.47KB)
Baten en Lasten 2020
De Rivierenbuurt - Baten en Lasten 2020.pdf (414.47KB)


Balans 2020
De Rivierenbuurt - Balans 2020.pdf (364.65KB)
Balans 2020
De Rivierenbuurt - Balans 2020.pdf (364.65KB)
Verslag kascommissie 2020
De Rivierenbuurt - Kascommissieverslag 2020.pdf (1.08MB)
Verslag kascommissie 2020
De Rivierenbuurt - Kascommissieverslag 2020.pdf (1.08MB)
Bestuurjaarverslag 2020
De Rivierenbuurt - Bestuurjaarverslag 2020.pdf (262.7KB)
Bestuurjaarverslag 2020
De Rivierenbuurt - Bestuurjaarverslag 2020.pdf (262.7KB)
Reactie Gijs van de Kroef op Ledenraadpleging
Reactie Gijs van de Kroef op Ledenraadpleging.pdf (360.66KB)
Reactie Gijs van de Kroef op Ledenraadpleging
Reactie Gijs van de Kroef op Ledenraadpleging.pdf (360.66KB)