RIVIERENBUURT
De gezelligste buurt van Groningen

Het Bestuur


Het bestuur van buurtvereniging Rivierenbuurt bestaat uit de volgende leden:


Renée Blauw

- voorzitter

Henk Harmsma

- secretaris

Jaap Sluiman

- penningmeester


Anne van Guldener

- algemeen bestuurslid
- groen 


Paul Monninkhof

- algemeen bestuurslid
- contactpersoon stationsgebied

Almar Dijkstra

- algemeen bestuurslid

Arend Sikkema

- algemeen bestuurslid
- groen 


Nathalie Sikkema

- algemeen bestuurslid